Přeskočit navigaci

Rada vězeňské služby

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Rada vězeňské služby komplexně řídí fungování systému vězeňské služby, ostrahu věznic, objektů soudů, státních zastupitelství a osob při výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody.

Činnosti

  • Komplexní zajišťování systému střežení věznice a provozování hospodářské činnosti.
  • Stanovování koncepce systému střežení osob, prevence jejich trestné činnosti a výchovy při výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody.
  • Stanovování organizačních zásad a metod preventivní výchovné činnosti s osobami vykonávajícími vazbu nebo trest odnětí svobody.
  • Stanovování zásad pro předvádění a eskortování osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody.
  • Stanovování zásad pro výkon služby justiční stráže při zajišťování pořádku a bezpečnosti v budovách justice a státních zastupitelství.
  • Určení obsahu a metod provádění odborné přípravy a výcviku příslušníků vězeňské služby a způsobů hodnocení výsledků jejich práce.
  • Určení pravidel a způsobů pro zajišťování bezpečnosti výkonu pravomocí soudů a státních zastupitelství.
  • Vedení příslušné dokumetace.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání