Přeskočit navigaci

Inspektor vězeňské stráže

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Inspektor vězeňské stráže organizuje a řídí vymezené činnosti vězeňské stráže při ostraze věznic a osob, dbá na dodržování zákonných podmínek výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody.

Činnosti

  • Organizace a řízení stanovených činností při střežení objektů a prostorů věznic, udržování pořádku a kázně.
  • Organizace preventivní a výchovné práce s určenými osobami, které vykonávají vazbu nebo trest odnětí svobody.
  • Řízení činnosti příslušníků oddělení a skupin při střežení, předvádění a eskortování určených osob ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody.
  • Řízení vzdělávání a výcviku příslušníků vězeňské stráže, hodnocení výsledků jejich práce.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
54134 - Inspektoři Vězeňské služby ČR 00 00
01103 - Nižší důstojníci v ozbrojených silách 00 34 810

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání