Přeskočit navigaci

Inspektor vězeňské služby

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Inspektor vězeňské služby organizuje a řídí vymezené činnosti vězeňské služby při ostraze věznic, objektů soudů, státních zastupitelství a osob, dbá na dodržování zákonných podmínek výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody.

Činnosti

  • Organizace a provádění preventivní výchovné činnosti s osobami vykonávajícími vazbu nebo trest odnětí svobody.
  • Organizace a řízení činností při zajišťování pořádku a bezpečnosti v budovách justice a státních zastupitelstvech.
  • Organizace a řízení odborné přípravy a výcviku příslušníků vězeňské služby, hodnocení výsledků jejich práce.
  • Organizace a řízení vymezených činností při zajišťování bezpečnosti výkonu pravomocí soudů a státních zastupitelství.
  • Organizace činností vymezených zákony a předpisy pro eskortování osob ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody.
  • Organizace opatření a řízení činností stanovených zákony a předpisy pro střežení věznic.
  • Řízení činností vymezených zákony a předpisy pro střežení osob ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody.
  • Stanovení zásad a organizace činností při předvádění osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání