Přeskočit navigaci

Dozorce vězeňské stráže

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Dozorce vězeňské stráže plní úkoly dozorčí služby při výkonu zákonem stanovených podmínek pro výkon vazby a trestu odnětí svobody.

Činnosti

  • Plnění opatření k dodržování předpisů a řádů určených pro osoby vykonávající vazbu nebo trest odnětí svobody.
  • Řízení činnosti osob, které vykonávají vazbu nebo trest odnětí svobody podle stanoveného denního řádu.
  • Udržování pořádku a kázně ve vazební věznici, věznici a věznici pro místní výkon trestu.
  • Výkon dozorčí služby ve vazební věznici, věznici a věznici pro místní výkon trestu.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5413 - Pracovníci vězeňské služby 00 28 357
54139 - Ostatní pracovníci vězeňské služby 00 00
03109 - Ostatní zaměstnanci v ozbrojených silách (kromě generálů, důstojníků a poddůstojníků) 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání