Přeskočit navigaci

Strážný vězeňské služby

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Strážný vězeňské služby plní úkoly strážní služby při ostraze věznic, objektů soudů, státních zastupitelství, Ministerstva spravedlnosti a osob vykonávající vazbu nebo trest odnětí svobody.

Činnosti

  • Eskortování osob ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody.
  • Ochrana bezpečnosti a zajišťování pořádku v objektech justice a státních zastupitelství.
  • Předvádění osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody.
  • Střežení objektů věznic, soudů a státních zastupitelství a úřadu Ministerstva spravedlnosti.
  • Střežení osob ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání