Přeskočit navigaci

Policejní rada

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Policejní rada vykonává nejsložitější činnosti při odhalování, dokumentaci a vyšetřování mimořádně složité trestné činnosti, vykonává nejsložitější analytické, metodické a koncepční činnosti pro potřeby strategického managementu Policie ČR, koordinuje a usměrňuje výkon služby v rámci služeb Policie ČR nebo komplexně koordinuje výkon služby v rámci Policie ČR.

Činnosti

  • Analytické činnosti pro ředitelství služeb policie v rámci Policejního prezidia.
  • Hodnocení metod, forem a účinnosti globálních policejních opatření.
  • Komplexní koordinace a usměrňování výkonu služby ve službě pořádkové, dopravní, železniční, správních činností, cizinecké a pohraniční policie.
  • Stanovování metodiky výkonu služby ve službách policie v rámci organizačních článků řízení a metodiky výkonu služby jednotlivých služeb policie.
  • Tvorba koncepce bezpečnostní politiky státu.
  • Výkon policejních činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování skutkově a právně nejsložitější trestné činnosti v rámci Policejního prezidia ČR.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání