Přeskočit navigaci

Komisař II analytik

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Komisař II analytik vykonává analytické činnosti pro potřeby výkonu služby policie.

Činnosti

  • Hodnocení metod, forem a účinnosti komplexních policejních opatření.
  • Samostatné provádění náročných a složitých analýz, rozborové a koncepční činnosti.
  • Samostatné tvůrčí řešení náročných a složitých analytických, metodických a koncepčních úkolů a usměrňování policejní činnosti.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání