Přeskočit navigaci

Komisař II uniformovaná policie

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Komisař II uniformovaná policie řídí útvary policie s územně vymezenou působností nižšího stupně, řídí služby policie a organizační články v rámci útvarů policie, nebo vykonává specializované činnosti v útvarech policie s působností na celém území republiky.

Činnosti

  • Řízení Policie ČR okresních a městských ředitelství.
  • Řízení služeb policie v rámci Policie ČR okresních a městských ředitelství a Policie ČR správ krajů.
  • Řízení vyšších organizačních článků Policie ČR správ krajů.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
0110 - Generálové a důstojníci v ozbrojených silách 00 33 320
01102 - Vyšší důstojníci v ozbrojených silách 00 40 378

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.