Přeskočit navigaci

Policejní komisař II

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Policejní komisař II řídí útvary policie s územně vymezenou působností nižšího stupně, řídí služby policie a organizační články v rámci útvarů policie, nebo provádí náročné policejní činnosti v trestním řízení, analytické činnosti pro potřeby výkonu služby policie nebo specializované činnosti v útvarech policie s působností na celém území republiky.

Činnosti

 • Hodnocení metod, forem a účinnosti komplexních policejních opatření.
 • Příprava komplexních podkladů pro řídící rozhodování v rámci Policie ČR správ krajů.
 • Řízení organizačních článků služby kriminální policie a vyšetřování.
 • Řízení Policie ČR okresních a městských ředitelství.
 • Řízení služby kriminální policie a vyšetřování.
 • Řízení služeb policie v rámci Policie ČR okresních a městských ředitelství a Policie ČR správ krajů.
 • Řízení vyšších organizačních článků Policie ČR správ krajů.
 • Samostatné provádění náročných a složitých analýz, rozborové a koncepční činnosti.
 • Samostatné tvůrčí řešení náročných a složitých analytických, metodických a koncepčních úkolů a usměrňování policejní činnosti.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Výkon policejních činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování skutkově a právně složité trestné činnosti.
 • Výkon specializovaných odborných kriminalisticko-technických a expertizních činností v oboru daktyloskopie, balistiky, mechanoskopie.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání