Přeskočit navigaci

Komisař I uniformovaná policie

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Komisař I uniformovaná policie řídí nebo koordinuje výkon služby policie při dohledu nad veřejným pořádkem a vnitřní bezpečností v rámci služby pořádkové, železniční a dopravní policie nebo služby cizinecké a pohraniční policie, nebo vykonává specializované činnosti v rámci útvarů Policie ČR.

Činnosti

  • Koordinace operačních činností vykonávaných v útvarech s územně vymezenou působností vyššího stupně a útvarech s působností na celém území ČR.
  • Řízení a koordinace výkonu činností při střežení a eskortování osob omezených na svobodě nebo při střežení osob umístěných v záchytných zařízeních v rámci okresních a městských ředitelství policie a služby cizinecké a pohraniční policie.
  • Řízení výkonu služby v organizačních článcích okresních a městských ředitelství Policie ČR a Policie ČR správ krajů včetně hodnocení metod, forem a účinnosti komplexních policejních opatření.
  • Specializované odborné činnosti včetně stanovení postupu při zajišťování bezpečnosti chráněných osob.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Výkon specializovaných odborných činností v zásahových jednotkách v útvarech s územně vymezenou působností vyššího stupně a základních činností v zásahové jednotce rychlého nasazení v útvaru s působností na celém území ČR.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
0110 - Generálové a důstojníci v ozbrojených silách 00 33 320
01103 - Nižší důstojníci v ozbrojených silách 00 30 075

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání