Přeskočit navigaci

Komisař I kriminální policie

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Komisař I kriminální policie vykonává policejní činnosti v trestním řízení nebo řídí nebo koordinuje výkon služby v organizačních článcích služby kriminální policie a vyšetřování.

Činnosti

  • Koordinace výkonu služby v organizačních článcích služby kriminální policie a vyšetřování rámci Policie ČR okresních a městských ředitelství a Policie ČR správy kraje.
  • Samostatné zajišťování specializovaných kriminalistických a kriminalisticko-technických činností v útvarech policie s působností na celém území České republiky.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Výkon policejních činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování skutkově a právně méně složité trestné činnosti v příslušnosti Policie ČR správy kraje.
  • Výkon policejních činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování skutkově a právně složité trestné činnosti v rámci Policie ČR a okresních a městských ředitelství.
  • Zajišťování speciálních operativně technických prací při nasazování operativní techniky, realizace operativní dokumentace.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
0110 - Generálové a důstojníci v ozbrojených silách 00 33 320
01101 - Generálové v ozbrojených silách 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání