Přeskočit navigaci

Komisař I analytik

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Komisař I analytik vykonává analytické činnosti pro potřeby výkonu služby policie.

Činnosti

  • Hodnocení metod, forem a účinnosti komplexních policejních opatření.
  • Příprava komplexních podkladů pro řídící rozhodování v rámci Policie ČR okresních a městských ředitelství.
  • Samostatné provádění náročných a složitých analýz, rozborové a koncepční činnosti.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vyhodnocování údajů v policejních evidenčních systémech.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání