Přeskočit navigaci

Inspektor cizinecké a pohraniční policie II

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Inspektor cizinecké a pohraniční policie II koordinuje a usměrňuje službu policie při dohledu nad dodržováním režimu ochrany státní hranice a vstupu a pobytu cizinců na území ČR.

Činnosti

  • Koordinace a usměrňování služby policie při povolování a kontrole pobytu cizinců na území České republiky v rámci útvarů s oblastní působností.
  • Koordinace a usměrňování služby policie v rámci útvarů s územně vymezenou působností nižšího stupně nebo útvarů s oblastní působností při dohledu nad režimem ochrany státní hranice, vstupem a pobytem cizinců na území ČR.
  • Samostatné plnění úkolů při odhalování, dokumentaci a zpracovávání méně závažných trestných činů svěřených zvláštním právním předpisem útvaru policie mimo působnost služby kriminální policie a vyšetřování (policejní orgán na základním útvaru Policie ČR).
  • Samostatný výkon odborných činností na úseku povolování a kontroly pobytu cizinců na území České republiky v rámci útvarů s oblastní působností.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.