Přeskočit navigaci

Inspektor kriminální policie II

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Inspektor kriminální policie II samostatně vykonává specializované kriminalisticko-technické činnosti při odhalování trestné činnosti.

Činnosti

  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vyhodnocování údajů v policejních evidencích.
  • Výkon policejních činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování skutkově a právně méně složité trestné činnosti v příslušnosti útvarů s územně vymezenou působností nižšího stupně nebo trestné činnosti policistů.
  • Zajišťování speciálních operativně technických prací při nasazování operativní techniky.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
0110 - Generálové a důstojníci v ozbrojených silách 00 33 320
01103 - Nižší důstojníci v ozbrojených silách 00 30 075

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.