Přeskočit navigaci

Inspektor dopravní policie II

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Inspektor dopravní policie II samostatně provádí a koordinuje komplexní činnosti policie v oblasti dohledu nad bezpečností silničního provozu.

Činnosti

  • Koordinace a usměrňování služby policie v rámci útvarů s územně vymezenou působností nižšího stupně nebo útvarů s oblastní působností při dohledu nad dopravou.
  • Samostatné plnění úkolů při odhalování, dokumentaci a zpracovávání méně závažných trestných činů svěřených zvláštním právním předpisem útvaru policie mimo působnost služby kriminální policie a vyšetřování.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Chladová alergie.
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání