Přeskočit navigaci

Inspektor pořádkové policie II

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Inspektor pořádkové policie II vykonává specializované činnosti při dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností osob a ochranou majetku a při odhalování, dokumentaci a zpracovávání méně závažných trestných činů v rámci služby pořádkové policie.

Činnosti

  • Koordinace a usměrňování služby policie v rámci útvarů s územně vymezenou působností nižšího stupně nebo útvarů s oblastní působností při dohledu nad veřejným pořádkem.
  • Metodické vedení výuky a výcviku služebních zvířat, vedení cvičitelů koní, psovodů a kynologů.
  • Samostatné plnění úkolů při odhalování, dokumentaci a zpracovávání méně závažných trestných činů svěřených zvláštním právním předpisem útvaru policie mimo působnost služby kriminální policie a vyšetřování (policejní orgán na základním útvaru Policie ČR).
  • Vedení příslušné dokumentace.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Chladová alergie.
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
0110 - Generálové a důstojníci v ozbrojených silách 00 33 320

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.