Přeskočit navigaci

Policejní inspektor II

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Policejní inspektor II řídí nejnižší útvary policie při dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností osob a ochranou majetku, nebo samostatně vykonává specializované kriminalisticko-technické činnosti při odhalování trestné činnosti.

Činnosti

 • Řízení oddělení jízdní policie a skupin služební kynologie Policie ČR správ krajů a Policie ČR okresních a městských ředitelství.
 • Řízení oddělení odborů pátrání a eskort oblastních ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Policie ČR.
 • Řízení oddělení pohotovostních pořádkových odborů Policie ČR městských ředitelství.
 • Řízení organizačních článků dohledu nad silničním provozem Policie ČR správ krajů, okresních a městských ředitelství.
 • Řízení organizačních článků odborů pátrání a eskort oblastních ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Policie ČR.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vyhodnocování údajů v policejních evidencích.
 • Výkon činností v trestním řízení v rámci útvarů služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR okresních a městských ředitelství.
 • Výkon policejních činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování skutkově a právně méně složité trestné činnosti v příslušnosti útvarů s územně vymezenou působností nižšího stupně nebo trestné činnosti policistů.
 • Výkon služby při provádění operativní dokumentace v rámci útvarů služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR správ krajů.
 • Výkon služby při šetření trestných činů svěřených do působnosti služby pořádkové, železniční a dopravní policie a služby cizinecké a pohraniční policie v rámci obvodních oddělení Policie ČR okresních ředitelství, oddělení železniční policie, referátů služby cizinecké a pohraniční policie.
 • Zajišťování speciálních operativně technických prací při nasazování operativní techniky.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání