Přeskočit navigaci

Inspektor cizinecké a pohraniční policie I

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Inspektor cizinecké a pohraniční policie I vykonává základní úkony policie v oblasti dohledu nad režimem ochrany státní hranice a vstupem a pobytem cizinců na území ČR.

Činnosti

 • Odhalování a vyřizování přestupků svěřených do působnosti policie v blokovém řízení.
 • Odhalování, objasňování a vyřizování přestupků svěřených do působnosti policie.
 • Plnění základních úkolů policie v oblasti dohledu nad režimem ochrany státní hranice, vstupem a pobytem cizinců na území ČR s případným využitím služebního psa.
 • Samostatný výkon střežení osob umístěných v záchytných zařízeních.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vedení směn hlídkové služby.
 • Výkon činností policie při povolování a kontrole pobytu cizinců na území ČR.
 • Výkon služby policie při zabezpečování dohledu nad režimem ochrany státní hranice a pobytem cizinců na území ČR.
 • Zajišťování a koordinace výkonu činností policie při střežení osob umístěných v záchytných zařízeních.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.