Přeskočit navigaci

Inspektor kriminální policie I

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Inspektor kriminální policie I vykonává základní kriminalisticko-technické a podpůrné kriminalistické úkony při odhalování trestné činnosti.

Činnosti

  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování specializovaných podpůrných kriminalistických a kriminalisticko-technických činností v útvarech s územně vymezenou působností nižšího stupně, vyhodnocování údajů v policejních evidenčních systémech.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání