Přeskočit navigaci

Inspektor dopravní policie I

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Inspektor dopravní policie I vykonává základní úkony policie v oblasti dohledu nad bezpečností silničního provozu.

Činnosti

  • Plnění základních úkolů policie v oblasti dohledu nad dopravou s případným odhalováním a vyřizováním přestupků svěřených do působnosti policie v blokovém řízení.
  • Provádění komplexních dokumentačních činností při šetření dopravních nehod.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vedení směn silničního dohledu (PČR správa kraje).
  • Výkon služby policie při zabezpečování dohledu nad dopravou, s možným využíváním technických pomůcek nebo prostředků.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Chladová alergie.
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání