Přeskočit navigaci

Inspektor pořádkové policie I

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Inspektor pořádkové policie I vykonává základní úkony policie v oblasti dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností.

Činnosti

 • Odhalování, objasňování a vyřizování přestupků svěřených do působnosti policie.
 • Plnění základních úkolů policie v oblasti dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností s případným využitím služebního psa, vyřizování přestupků svěřených do působnosti policie v blokovém řízení (hlídková služba).
 • Samostatný výkon střežení a eskortování osob omezených na svobodě nebo střežení osob umístěných v záchytných zařízeních.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vedení směn hlídkové služby.
 • Výkon služby policie při zabezpečování dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností s možným využíváním technických pomůcek, prostředků nebo služebních zvířat (obchůzková služba a dozorčí služba).
 • Výkon základních činností v zásahových jednotkách v útvarech s územně vymezenou působností vyššího stupně.
 • Zabezpečování ochrany určených objektů zvláštní důležitosti.
 • Zajišťování a koordinace výkonu činností policie při střežení a eskortování osob omezených na svobodě, střežení osob umístěných v záchytných zařízeních v rámci útvarů s územně vymezenou působností nižšího stupně (vedoucí eskortní skupiny).
 • Zajišťování a koordinace výkonu činností policie při výkonu služební kynologie v rámci útvarů s územně vymezenou působností nižšího stupně (vedoucí skupiny služební kynologie).

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání