Přeskočit navigaci

Metodik výcviku

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Metodik výcviku zajišťuje z pozice zástupce velitele souhrnné práce samosprávy statutárního města v oblasti metodiky provádění výcviku a služební přípravy strážníků obecní policie.

Činnosti

  • Organizování přípravy specialistů.
  • Plánování a metodické usměrňování výcviku strážníků.
  • Určování pravidel a norem k provádění přezkušování strážníků.
  • Vedení služebních záznamů a dokumentace.
  • Vedení výcviku strážníků a provádění hodnocení výsledků.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání