Přeskočit navigaci

Vedoucí přestupkové sekce

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Vedoucí přestupkové sekce zajišťuje z pozice zástupce velitele komplexní práce úseků samosprávy statutárního města na úseku bezpečnosti a veřejného pořádku.

Činnosti

  • Posuzování oznámení a stížností občanů, záznamů svodných událostí a hlášení hlídek.
  • Prošetřování a řešení přestupků, oznamování Policii ČR případy trestné činnosti.
  • Provádění odborné přípravy strážníků v oblasti legislativy.
  • Vedení služební dokumentace a evidenci prováděných šetření.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání