Přeskočit navigaci

Velitel služební kynologie

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Velitel služební kynologie komplexně řídí kynologickou službu obecní policie a odborně zajišťuje výkon služby psovodů při ochraně veřejného pořádku, osob a majetku v obci.

Činnosti

  • Koordinace činností psovodů s ostatními specialisty zásahových hlídek při plnění zvláštních opatření k zajištění bezpečnosti a pořádku, nebo při záchraně osob a majetku.
  • Stanovení taktických postupů pro psovody v případě nasazení služebních psů do bezpečnostních a záchranných akcí.
  • Určení závazných metodických pokynů k provádění výcviku služebních psů a psovodů.
  • Vedení kompletní dokumentace kynologické služby, vyhodnocování hlášení a zápisů o průběhu služby psovodů, evidence přijatých závěrů a opatření.
  • Zpracování interních směrnic k vymezení režimu fungování kynologického areálu obecní policie.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5412 - Policisté 00 30 792
54125 - Strážníci 00 30 806

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání