Přeskočit navigaci

Velitel obecní policie

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Velitel obecní policie řídí obecní policii se složitou organizační strukturou a komplexně zajišťuje místní záležitosti veřejného pořádku v obci.

Činnosti

  • Kontrolování výkonu služby a hodnocení práce příslušníků obecní policie, přijímání opatření ke zlepšení.
  • Řešení operativních záležitostí vnitřního fungování obecní policie a výkonu směny.
  • Stanovení klíčových procesů, organizačních zásad a interních směrnic pro činnost obecní policie.
  • Určení potřebných sil a prostředků obecní policie ke komplexnímu zajištění místních záležitostí veřejného pořádku.
  • Vedení předepsané agendy a služební dokumentace.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
01103 - Nižší důstojníci v ozbrojených silách 00 34 810

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání