Přeskočit navigaci

Velitel hlídky dopravní služby

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Velitel hlídky dopravní služby zajišťuje dohled nad pořádkem a chováním účastníků silničního provozu při dodržování dopravních předpisů a pravidel v obci.

Činnosti

  • Dohlížení na dodržování obecně závazných předpisů, vyhlášek a pravidel silničního provozu na komunikacích v obci.
  • Provádění preventivních, dopravně bezpečnostních opatření k dodržování pravidel a plynulosti silničního provozu v obci.
  • Provádění zákroků a úkonů v rámci stanovených oprávnění vůči osobám, které porušují pravidla silničního provozu v obci.
  • Vedení dokumentace o průběhu služby a podávání hlášení.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.