Přeskočit navigaci

Strážník hlídkové služby

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Strážník hlídkové služby zajišťuje dohled nad veřejným pořádkem a v rámci stanovených oprávnění provádí zákroky a úkony k ochraně osob, majetku a zařízení v obci.

Činnosti

  • Plnění úkolů při zajišťování veřejného pořádku, ochrany bezpečnosti osob a majetku.
  • Provádění zákroků a úkonů v rámci stanovených oprávnění při ochraně pořádku, osob a majetku.
  • Vedení záznamů o průběhu služby a podávání hlášení nadřízeným.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Chladová alergie.
  • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
  • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
  • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5412 - Policisté 00 30 792
54125 - Strážníci 00 30 806

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání