Přeskočit navigaci

Pracovník celního pátrání

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Pracovník celního pátrání plní úkoly v oblasti odhalování trestných činů a pátrání po zboží uniklém celnímu dohledu a zajišťování osob z nich podezřelých.

Činnosti

  • Odhalování a vyřizování přestupků, které je svěřeno do působnosti celních orgánů, v blokovém řízení a s případným prováděním služebních zákroků.
  • Organizace a zajišťování administrativní spolupráce se zahraničím.
  • Plnění úkolů v těchto oblastech stanovených zvláštními předpisy a mezinárodními smlouvami.
  • Provádění trestního řízení v rozsahu příslušných norem.
  • Provádění úkonů v oblasti odhalování trestných činů a pátrání po zboží uniklém nebo odňatém dohledu celních orgánů.
  • Samostatné plnění úkolů při odhalování a dokumentaci celních a daňových deliktů, trestných činů a provádění úkonů v trestním řízení.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání