Přeskočit navigaci

Pracovník celního dohledu

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Pracovník celního dohledu plní úkoly dohledu nad osobami, dopravními prostředky a pohybem zboží v oblasti ekonomických zájmů.

Činnosti

  • Odborné činnosti dohledu v rámci jednotlivých agend s vazbami na další agendy.
  • Plnění úkolů stanovených zvláštními předpisy a mezinárodními smlouvami.
  • Provádění specializovaných činností při dohledu s použitím kontrolních technických prostředků nebo služebních psů.
  • Provádění zvláštních úkonů a opatření vykonávanými útvary mobilního dohledu při kontrole zboží nebo při kontrole dopravních prostředků a zavazadel.
  • Samostatné plnění úkolů odhalování a dokumentaci celních a daňových deliktů, trestných činů a provádění úkonů v trestním řízení.
  • Zajišťování agendy dohledu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Chladová alergie.
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání