Přeskočit navigaci

Technik kontrolor elektronických komunikací

Charakteristika

Technik telekomunikací kontrolor zajišťuje kontrolu technického provozu telekomunikací, prošetřuje a vyřizuje stížnosti.

Činnosti

  • Prošetřování stížností a jejich vyřizování.
  • Spolupráce s Českým telekomunikačním úřadem.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování kontrolní činnosti.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.