Přeskočit navigaci

Technik sítí v elektronických komunikacích

Charakteristika

Technik telekomunikačních sítí zajišťuje technický provoz a údržbu vnějších telekomunikačních sítí.

Činnosti

  • Kontrolní měření telekomunikačních sítí.
  • Odstraňování poruch.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování montáže.
  • Zajišťování technického provozu a údržby telekomunikačních sítí.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Chladová alergie.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3522 - Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací 28 587 27 772
35226 - Technici přístrojů, strojů a zařízení v oblasti telekomunikací a radiokomunikací 00 27 291

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.