Přeskočit navigaci

Technik přenosových zařízení a telekomunikačních služeb v elektronických komunikacích

Charakteristika

Technik přenosových zařízení a telekomunikačních služeb zajišťuje technický provoz koncových zařízení pro přenos dat a telematických služeb.

Činnosti

  • Odstraňování poruch včetně vyřizování reklamací.
  • Řízení skupiny zaměstnanců.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování montáže.
  • Zajišťování technického provozu a údržby zařízení pro přenos dat.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3522 - Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací 28 587 27 772
35226 - Technici přístrojů, strojů a zařízení v oblasti telekomunikací a radiokomunikací 00 27 291

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.