Přeskočit navigaci

Rada hasičského záchranného sboru

Charakteristika

Rada hasičského záchranného sboru stanovuje koncepce a hlavní směry rozvoje požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového plánování a civilního nouzového plánování v krajské nebo republikové působnosti.

Činnosti

  • Komplexní řízení haisčského záchranného sboru kraje.
  • Komplexní řízení odborných, poradenských a metodických činností správního úřadu.
  • Stanovování hlavních směrů rozvoje činnosti hasičského záchranného sboru.
  • Stanovování koncepce výkonu státní správy.
  • Tvorba bezpečnostní politiky ČR.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zpracování koncepcí v jednotlivých oblastech činnosti.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
1349 - Řídící pracovníci knihoven, muzeí, v oblasti práva a bezpečnosti a v dalších oblastech 40 987 44 180
13492 - Řídící pracovníci v oblasti bezpečnosti a ochrany ve veřejné správě 00 43 342

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.