Přeskočit navigaci

Ředitel územního odboru hasičského záchranného sboru

Charakteristika

Ředitel územního odboru hasičského záchranného sboru řídí činnost hasičského záchranného příslušného územního orgánu.

Činnosti

  • Řízení a koordinace výkonu státního požárního dozoru a požární prevence.
  • Řízení územního hasičského záchranného sboru.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
1349 - Řídící pracovníci knihoven, muzeí, v oblasti práva a bezpečnosti a v dalších oblastech 40 987 44 180
13492 - Řídící pracovníci v oblasti bezpečnosti a ochrany ve veřejné správě 00 43 342

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.