Přeskočit navigaci

Specialista hasičského záchranného sboru

Charakteristika

Specialista hasičského záchranného sboru určuje postup při řízení jednotek požární ochrany a koordinaci složek integrovaného záchranného systému nebo při řízení a koordinaci výkonu státního požárního dozoru, požární prevence, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového plánování a civilního nouzového plánování v krajské nebo republikové působnosti.

Činnosti

  • Komplexní řízení územních orgánů haisčského záchranného sboru kraje.
  • Řízení jednotek požární ochrany a koordinace složek integrovaného záchranného systému.
  • Řízení odborných, poradenských a metodických činností správního úřadu.
  • Tvorba normativních aktů řízení a usměrňování výkonu služby.
  • Tvůrčí řešení nejsložitějších specializovaných a expertizních úkolů.
  • Určování požární taktiky při zásahu.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování požárně technických expertíz.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.