Přeskočit navigaci

Komisař hasičského záchranného sboru

Charakteristika

Komisař hasičského záchranného sboru v určeném rozsahu řídí a organizuje odborné činnosti na úseku státního požárního dozoru, požární prevence, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému.

Činnosti

  • Komplexní zajišťování odborných, poradenských a metodických činností správního úřadu.
  • Organizování odborné přípravy jednotek požární ochrany.
  • Provádění analýzy stavu operativně technických opatření v obvodu stanice.
  • Řízení a koordinace odborných činností v určeném rozsahu.
  • Řízení rozsáhlejších zásahů jednotek požární ochrany.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajištění funkčnosti a úplnosti vybavení stanice.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5411 - Příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR a hasiči ostatních jednotek požární ochrany 28 956 33 832

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.