Přeskočit navigaci

Inspektor hasičského záchranného sboru

Charakteristika

Inspektor hasičského záchranného sboru zabezpečuje odborné činnosti na úseku státního požárního dozoru, požární prevence, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového plánování a civilního nouzového plánování.

Činnosti

  • Provádění dílčích činností v oblasti požární prevence, integrovaného záchranného sýstému, krizového plánování apod.
  • Provádění odborných, poradenských a konzultačních činností.
  • Zpracování a vedení odborné agendy.
  • Zpracování předepsané dokumentace požární ochrany.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5411 - Příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR a hasiči ostatních jednotek požární ochrany 28 956 33 832

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.