Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník hasičského záchranného sboru

Charakteristika

Samostatný pracovník hasičského záchranného sboru řídí a organizuje práce při likvidaci mimořádných událostí nebo zabezpečuje odborné činnosti na úseku státního požárního dozoru, požární prevence, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového plánování a civilního nouzového plánování.

Činnosti

  • Provádění nejsložitějších hasebních a záchranných prací.
  • Provádění odborných, poradenských a konzultačních činností správního úřadu.
  • Provádění prací pod vodou, ve výškách a v prostředích se sníženou možností orientace a pohybu.
  • Samostatná operační činnost.
  • Výběr věcných prostředků pro zásah jednotek požární ochrany.
  • Zpracování předepsané dokumentace.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.