Přeskočit navigaci

Spojař hasičského záchranného sboru

Charakteristika

Spojař hasičského záchranného sboru zajišťuje spojení na požární stanici při nasazování jednotek a při likvidaci mimořádných událostí.

Činnosti

  • Vedení předepsané dokumentace.
  • Výkon služby na ohlašovně požárů nebo na operačním a informačním středisku hasičského záchranného sboru.
  • Zajišťování dílčích činností operačního řízení jednotek požární ochrany a složek integrovaného záchranného systému.
  • Zajišťování spojení při nasazování jednotek požární ochrany.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5411 - Příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR a hasiči ostatních jednotek požární ochrany 28 956 33 832
54112 - Příslušníci operačních středisek HZS ČR 00 33 824

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.