Přeskočit navigaci

Pracovník hasičského záchranného sboru

Charakteristika

Pracovník hasičského záchranného sboru provádí hasební a záchranné práce, obsluhuje a udržuje požární techniku a zajišťuje spojení.

Činnosti

  • Obsluha požární techniky, speciální požární a vyprošťovací techniky.
  • Provádění hasebních a záchranných prací.
  • Provádění oprav a údržby požární techniky.
  • Řízení vozidel s výstražným znamením, přeprava osob a techniky na místo zásahu.
  • Služba na ohlašovně požárů nebo na operačním a informačním středisku hasičského záchranného sboru.
  • Technické zásahy při úniku nebezpečných látek.
  • Vedení předepsané dokumentace.
  • Zachraňování a vyprošťování osob, zvířat a majetku.
  • Zajišťování spojení při nasazování jednotek požární ochrany.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.