Přeskočit navigaci

Učitel odborného výcviku v zařízeních sociálních služeb

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Učitel odborného výcviku v zařízeních sociálních služeb provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování klientů v odborném výcviku.

Činnosti

 • Hodnocení účinnosti vzdělávací a výchovné činnosti a nových výukových postupů ve vzdělávání.
 • Komplexní koordinace vzdělávání v odborném výcviku se znalostmi a dovednostmi z jiných oborů vzdělání, popř. tvorba koncepcí rozvoje oboru středního vzdělání s výučním listem nebo skupiny příbuzných oborů.
 • Podněcování osobního vývoje klientů a diskutování o jejich pokrocích s rodiči a poskytování konzultací.
 • Provádění pedagogického poradenství v oblasti odborného výcviku.
 • Příprava a zadávaní úkolů, cvičení a zkoušení s cílem cvičit klienty, vyhodnocovat jejich znalosti a pokrok v rámci odborného výcviku.
 • Příprava zpráv, hodnocení klientů a jejich klasifikace, konání schůzek s rodiči.
 • Spolupráce s firmami, organizacemi a institucemi při realizaci odborného výcviku.
 • Studium nových poznatků v oboru a jejich následná aplikace do vzdělávacích a výcvikových programů v rámci vzdělávacího programu, popřípadě do individuálních vzdělávacích plánů.
 • Tvorba textových a jiných podpůrných učebních materiálů a pomůcek.
 • Vedení evidence pedagogické činnosti a výsledků klientů.
 • Vedení odborného výcviku, vedení ročníkových a závěrečných prací klientů.
 • Výcvik vedoucí k osvojování a procvičování základních dovedností, činností a návyků, ve zhotovení výrobků, ve výkonu služeb nebo ve výkonu prací, které mají materiální hodnotu, podle jednotlivých oborů vzdělání v rámci vzdělávacího programu.
 • Vykonávání úkolů a prací souvisejících s přímou pedagogickou činností, včetně dohledu nad klienty při odborném výcviku.
 • Vzdělávání a výchova zaměřená na získávání vědomostí a dovedností klientů v odborném výcviku při přípravě klientů v oborech středního vzdělání s výučním listem, které nejsou charakterizovány jako náročné.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
23523 - Učitelé na středních školách a konzervatořích pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.