Přeskočit navigaci

Pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Charakteristika

Pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků zajišťuje profesní rozvoj pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, poskytuje poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení, zprostředkovává informace o nových směrech a postupech ve vzdělávání.

Činnosti

 • Inovace vzdělávacích programů DVPP na základě evaluačních výstupů.
 • Organizace vzdělávacích programů a jiných forem podpory rozvoje pedagogických pracovníků.
 • Poskytování poradenství v oblasti kariéry a profesního rozvoje pedagogických pracovníků, rozvoji škol a školských zařízení.
 • Provádění ediční činnosti pro potřeby vzdělávání a vytváření učebních materiálů.
 • Spolupráce na tvorbě a připomínkování koncepcí a strategických dokumentů v rezortu školství.
 • Spolupráce s národními a mezinárodními profesními organizacemi.
 • Tvorba vzdělávací nabídky s cílem profesního rozvoje pedagogických pracovníků.
 • Vedení administrativy a pedagogické dokumentace.
 • Vyhodnocování vzdělávacích procesů a vzdělávacích programů.
 • Vykonávání marketingu poskytovaných služeb školám a školských zařízením.
 • Vykonávání přímé pedagogické činnosti (prezenční vzdělávání DVPP, analýza vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků, tvorba vzdělávacích programů předkládaných k akreditaci, supervize DVPP, konzultační činnost školám a pedagogickým pracovníkům, odborná účast ve zkušebních komisích DVPP, vedení, konzultování a posuzování závěrečných prací v rámci studií DVPP, evaluace kvality a efektivity vzdělávacích programů DVPP, metodologická činnost).
 • Vykonávání výzkumně – analytické činnosti v oblasti profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2359 - Specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení 00 24 558
23592 - Pedagogové v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.