Přeskočit navigaci

Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky provádí vzdělávací a výchovnou činnost při jazykovém vzdělávání v cizích jazycích na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky.

Činnosti

  • Plnění prací a úkolů souvisejících s přímou pedagogickou činností, včetně dohledu nad žáky - příprava zpráv, hodnocení žáků a jejich klasifikace.
  • Příprava a zadávání úkolů, projektů a zkoušek s cílem cvičit žáky, vyhodnocovat jejich znalosti a pokrok, podněcování osobního vývoje žáků, diskutování o jejich pokrocích s rodiči (zákonnými zástupci) a poskytování konzultací žákům.
  • Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do školního vzdělávacího programu jazykové školy.
  • Tvorba a průběžná aktualizace pedagogické dokumentace, popřípadě tvorba a průběžná aktualizace individuálních vzdělávacích plánů.
  • Tvorba textových a jiných podpůrných učebních materiálů a pomůcek.
  • Vedení evidence o pedagogické činnosti a o výsledcích žáků.
  • Vedení ročníkových a závěrečných prací žáků, vedení jazykových kursů a přípravných kursů ke státním jazykovým zkouškám.
  • Vzdělávání a výchova zaměřená na získávání vědomostí, dovedností a schopnosti porozumění mluvenému i psanému textu v cizím jazyce, vedení výukových lekcí, přednášení učební látky při výuce cizích jazyků.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2353 - Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách 00 27 264
23530 - Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.