Přeskočit navigaci

Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů vyšší odborné školy

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů vyšší odborné školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování ve všeobecně vzdělávacích předmětech, směřující k získávání vědomostí a dovedností studentů na vyšší odborné škole.

Činnosti

  • Hodnocení účinnosti vzdělávací a výchovné činnosti a nových vyučovacích postupů ve vzdělávání.
  • Plnění prací a úkolů souvisejících s přímou pedagogickou činností, příprava zpráv, hodnocení studentů a jejich klasifikace, vedení evidence o pedagogické činnosti a o výsledcích studentů.
  • Podněcování osobního vývoje studentů, diskutování o jejich pokrocích a poskytování konzultací studentům.
  • Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do vzdělávání, popř. do individuálních vzdělávacích plánů.
  • Tvorba a koordinace vzdělávacího programu vyšší odborné školy, popř. stanovování koncepce rozvoje oboru vzdělání ukončeného absolutoriem.
  • Tvorba a průběžná aktualizace pedagogické dokumentace, tvorba metodik a výukových postupů ve vzdělávání a jejich realizace, popř. tvorba a aktualizace individuálních vzdělávacích plánů.
  • Vedení absolventských prací a jejich oponentura, vedení přednášek, seminářů a cvičení, příprava a zadávání úkolů, projektů a zkoušek s cílem cvičit studenty, vyhodnocování jejich znalostí.
  • Vzdělávání a výchova zaměřená na získávání vědomostí a dovedností studentů ve všeobecně vzdělávacích vyučovacích předmětech vyšší odborné školy, popř. vzdělávání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2310 - Učitelé na vysokých a vyšších odborných školách 36 715 31 957
23107 - Učitelé na vyšších odborných školách 00 30 132

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.