Přeskočit navigaci

Pedagog volného času

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Pedagog volného času zajišťuje tvorbu obecných forem a metod výchovy a vzdělávání v oblasti volného času dětí, mládeže nebo dospělých. Provádí specifická pedagogická vyšetření.

Činnosti

  • Koordinace aplikování speciálně pedagogických postupů, nových výchovných metod.
  • Preventivní, primárně diagnostická a konzultační činnost.
  • Publikační činnost.
  • Samostatné provádění specifických pedagogických vyšetření.
  • Spolupráce s odbornými pracovníky (pediatry, neurology, psychiatry a psychology).
  • Stanovování a aplikace diagnostických a výchovných metod a postupů v diagnostických ústavech.
  • Tvorba výchovně vzdělávacích dokumentů a preventivních programů.
  • Zajišťování metodické a specializované poradenské činnosti.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2359 - Specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení 00 24 558
23594 - Pedagogové volného času 00 25 030

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání