Přeskočit navigaci

Zahradník

Charakteristika

Zahradník pěstuje zeleninu, okrasné rostliny a další rostliny, náležející k zahradní produkci.

Činnosti

  • Kontrola, údržba a drobné opravy zahradnického nářadí a strojů.
  • Kultivace rostlin.
  • Množení zahradních kultur a jejich výsev či výsadba.
  • Ošetřování rostlin během vegetace a jejich ochrana proti chorobám a škůdcům.
  • Příprava a zpracování půdy pro zahradní kultury.
  • Příprava produktů pro trh a jejich expedice.
  • Sklízeň, transport a skladování produktů.
  • Zavlažování a odvodňování zahradních kultur.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání