Přeskočit navigaci

Výrobce textilií

Charakteristika

Výrobce textilií zajišťuje výrobu textilií na strojích a výrobních linkách a její kontrolu.

Činnosti

 • Aktualizování technických norem a normativů.
 • Evidence technických dat o průběhu práce a jejích výsledcích.
 • Kontrola chodu, přezkušování a dodatečná regulace strojů a výrobních linek.
 • Kontrola kvality zpracovaného materiálu na výstupu ze strojů a výrobních linek.
 • Manipulace s materiálem na výstupu strojů a výrobních linek.
 • Obsluha strojů a výrobních linek.
 • Odebírání vzorků materiálů, zjišťování požadovaných parametrů.
 • Odstraňování jednoduchých poruch strojů a výrobních linek.
 • Opravy, odstraňování, označování a evidence vad výrobků.
 • Organizace textilní výroby.
 • Ošetřování a běžná údržba strojů, výrobních linek a pracovních pomůcek.
 • Příprava surovin, chemikálií, barev, lázní, a roztoků.
 • Řízení pracovního vytížení podřízených pracovníků.
 • Spolupráce na řízení systému řízení jakosti, normalizace, metrologie a zkušebnictví.
 • Spolupráce při seřizování a opravách strojů a výrobních linek.
 • Vedení technické dokumentace.
 • Zajišťování odstraňování poruch strojů a výrobních linek.
 • Zajišťování požadované úrovně kvality materiálu a výrobních procesů a jejich hodnocení.
 • Zásobování strojů a výrobních linek materiálem.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání