Přeskočit navigaci

Průvodčí

Charakteristika

Průvodčí vykonává práce související s přepravou osob a zavazadel ve vlaku.

Činnosti

 • Doprovod vlaků osobní přepravy.
 • Kontrola jízdních dokladů.
 • Kontrola zařízení a vybavení vozů.
 • Odbavování cestujících a zavazadel ve vlaku.
 • Provádění posunu v určených stanicích.
 • Výprava vlaku z určených stanic a zastávek.
 • Zajišťování pořádku, bezpečnosti a pohodlí cestujících.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání