Přeskočit navigaci

Posunovač

Charakteristika

Posunovač vykonává posun kolejových vozidel v přiděleném obvodu vlečky, železniční stanice, ve více železničních stanicích nebo v depu kolejových vozidel.

Činnosti

 • Obsluha brzd jednotlivých vozů nebo jejich skupin.
 • Obsluha manipulačních míst.
 • Obsluha mechanizačních zařízení a prostředků k provádění jednoduchého posunu.
 • Obsluha výhybek, výkolejek a jejich zabezpečovacích zařízení.
 • Obsluha železničních vozů při manipulacích.
 • Prohlídka vozů.
 • Provádění posunu kolejových vozidel.
 • Sestavování a rozřazování vlaků a přestavných jízd.
 • Sledování, dávání a opakování návěstí, popř. obsluha kolejových brzd.
 • Zadržování spouštěných a odrážených vozů.
 • Zajišťování vozů proti ujetí.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8312 - Signalisti, brzdaři, výhybkáři, posunovači a příbuzní pracovníci 26 321 00
83122 - Vedoucí posunu, posunovači, brzdaři 26 868 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání