Přeskočit navigaci

Modistka

Charakteristika

Modistka zhotovuje a opravuje klobouky a čepice podle předloh a vlastních návrhů.

Činnosti

  • Aranžování hotových módních dámských klobouků.
  • Dokončovací práce, úprava a kontrola výrobku, odstraňování vad.
  • Kompletní zhotovení klobouků, čepic a baretů z kůže, kožišin, plyše apod.
  • Opravy modelových a historických klobouků a čepic.
  • Stříhání, vykrajování nebo vysekávání dílů.
  • Vypínání a ruční tvarování čepic a klobouků.
  • Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.
  • Zhotovení střihů a vzorů klobouků, čepic a baretů.
  • Zpracování návrhů, vytvoření modelových vzorů klobouků, doplňků a ozdob.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7531 - Krejčí, kožešníci a kloboučníci 00 18 235
75313 - Kloboučníci 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání